Thor, Roemeense kruising van 3 jaar mankt sinds paar maanden op rechter voorpoot.

Thor is een jonge hond van 3 jaar die sinds een paar maanden mankt op de rechter voorpoot. Dit verbeterde telkens bij behandeling met NSAID maar niet afdoende.

Bij palpatie is het rechter elleboog gewricht matig opgezet en er verdikking voelbaar aan de mediale zijde. Er is een duidelijk beperkte plooibaarheid.

Het linker ellebooggewricht is mild opgezet; de plooibaarheid is nog normaal.

Radiografie rechter elleboog

Mediaal en distaal van de mediale epicondyl van de humerus bevindt zich een grote grillige gemineraliseerde structuur (fuchsia pijl). Dit is de regio van de carpale flexoren. Op de laterale opname in flexie is een  enthesiofyt (spur) op het distaal-caudaal uiteinde (ridge) van de mediale epicondyl zichtbaar (gele pijl). Daarnaast is er ook peri-articulaire nieuwbeenvorming, een onscherp begrensd mediaal coronoid (groene pijl) en sclerose van de semilunaire notch.

Radiografie linker elleboog

Ook op deze elleboog is er een mineraliseerde enthesiofyt (spur) op het distaal-caudaal uiteinde (ridge) van de mediale epicondyl van de humerus (gele pijl). Ook hier is er peri-articulaire nieuwbeenvorming en een onscherp begrensd mediaal coronoid en sclerose van de semilunaire notch.

Besluit:
Het radiografisch beeld op beide ellebogen is suggestief voor flexor enthesiopathie. Dit kan zowel primair als secundair voorkomen. Primair houdt in dat er geen andere afwijkingen zijn zoals MCD en het dus enkel flexor enthesiopathie is. Secundair houdt in dat er ook andere afwijkingen zijn, zoals MCD.

De volgende stap is CT, MRI of echografie.

Gezien een echografisch onderzoek kan zonder verdoving en veel minder kost dan CT of MRI, kozen we hier voor echografie.

Echografie:
Rechter ellebooggewricht (video 1 onderstaand): Gewrichtsopzetting. De pezen van de flexor digitorum profundus en de flexor carpi radialis vertonen nog een normale gestriëerde verzelstructuur maar wel kleine enthesiofyten thv de aanhechting. De pees van de flexor carpi ulnaris vertoont compleet verlies van de normale architectuur. De pees is ongeveer 3 x dikker als normaal en sterk hetereogeen. De pees bevat een grote grillige onregelmatige mineralisatie van enkele cm lang. Ter hoogte van de aanhechting op de mediale condyl zijn er talrijke grillige enthesiofyten. Er is geen aanwijzing van fragmentatie van het mediaal coronoid.

Linker ellebooggewricht (video 2 onderstaand): Gewrichtsopzetting. De normale gestriëerde structuur van flexor digitorum profundus, flexor carpi radialis en flexor carpi ulnaris is grotendeels behouden. Wel zien we hier ook talrijke enthesiofyten thv van aanechting op de mediale epicondyl. Er is geen aanwijzing van fragmentatie van het mediaal coronoid.

Diagnose:
Bilaterale flexorenthesopathie, rechts veel erger dan links. Vermoedelijk gaat het om een primair letsel, dus zonder aanwezigheid van een fragmentatie van de mediale processus coronoideus, ook al lijkt dat zo op radiografie.

Behandeling:
We starten met een lokale infiltratie. Indien dat geen beterschap geeft, volgt artroscopie met aansluitend chirurgie waarbij het verkalkte stuk pees van de flexor carpi ulnaris wordt weggesneden.

Meer lezen?: Primary and concomitant flexor enthesopathy of the canine elbow. E de Bakker, B Van Ryssen et al.

Meer weten over orthopedie?

Maak een afspraak bij Professor B. Van Ryssen

Meet the team

Boek vlot online

Een afspraak kan u gemakkelijk inboeken via onze online agenda
Maak een afspraak