Wat is Pulmonalis Stenose (PS)?

Een ander woord voor stenose is vernauwing en de Arteria Pulmonalis  is de wetenschappelijke naam voor de longslagader. Pulmonalis Stenose is dus een vernauwing van de longslagader. Het is de 3de meest voorkomende aangeboren hartafwijking bij de hond.

De arteria pulomalis voert het zuurstofarm bloed naar de longen. Dat zuurstofarm bloed komt van het lichaam toe in de rechter boezem, gaat dan naar de rechter pompkamer en die stuwt het bloed in de pulmonalis. Indien er een vernauwing is moet de rechter hartspier veel harder “duwen” om het bloed door de vernauwde opening naar de longen te stuwen. De snelheid van de bloedstroom ter hoogte van de vernauwing is dan ook hoger als in een normaal hart. Het is zoals je je duim op een waterslag houdt om het gat kleiner te maken: dan spuit het water ook veel harder, sneller en verder.

Figuur 2:  A. normale snelheid in longslagader , B. Hart met pulmonalis stenose: de snelheid is hier ongeveer 5 x hoger dan normaal

 

Bij de hond wordt de stenose meestal veroorzaakt door misvorming (valvulaire dysplasie) en fusie van kleppen. Dat is de valvulaire vorm. Daarnaast bestaan ook vormen waarbij ook de weefselstructuren boven of onder de kleppen afwijkend zijn (sub- en supra-valvulaire vorm), die bij de hond veel minder voorkomend zijn. Tenslotte is er bij de Engelse Bulldog een vorm beschreven waarbij een coronair arterie foutief rond de longslagader loopt en deze als het ware afklemt.

Er zijn verschillende gradaties van heel mild, waarbij er bijna geen gevolgen zijn op lange termijn, tot ernstig, waarbij er een verdikking van de hartspier, hartfalen of soms plotse dood kan optreden. Aan de hand van de snelheid ter hoogte van de vernauwing bepalen we de drukgradiënt en de graad van stenose.

Wat zijn de symptomen?

De vernauwing heeft als gevolg dat er minder volume bloed naar de longen stroomt en dus minder bloed van zuurstof wordt voorzien. Klachten als verminderde uithouding zijn daar het gevolg van. Ook ziet men soms toevallen (syncopes). Bij een ernstige vorm zal de rechter pompkamer dikker worden omdat die tegen een hogere weerstand moet pompen. Dit kan op termijn resulteren in rechter hartfalen, hetgeen gekenmerkt is door stuwing van de lever en ascites (vocht in de buik).

 

Welke rassen zijn gepredisponeerd?

Een polygenetische overervingspatroon is vastgesteld bij de Beagle en Boykin Spaniel. Daarnaast zijn de Engelse Bulldog, Boxer, Airedaele Terrier, Chihuahua, Mastiff, Fox Terrier, Samoyed, miniature Schnauzer, Cocker Spaniel and West Highland White Terrier gepredisponeerd. Bij de Reuze Schnauzer is er wordt meer de supravalvulaire vorm gerapporteerd.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Uw dierenarts kan een hartruis horen maar eigenlijk heb je echografie nodig om te weten welke afwijkingen het hartruis veroorzaakt en ook de ernst van de afwijking, in dit geval welke type en graad van Pulmonalis Stenose.

 

Is er een behandeling?

In tegenstelling tot bij AS kan men bij PS een ballondilatatie laten uitvoeren. Dit houdt in dat men via de femoralis ader een ballonkatheter op de plaats van de vernauwing brengt en die ter plaatste enkele keren opvult om zo de vernauwing op te rekken. De bedoeling is de graad van stenose te verminderden. Hiervoor verwijzen we naar Christien Deprest (dapdeprest.be) of Nicole van Israel (acapulcovet.be)

Waarom screening?

Een screening betekent dat fokdieren d.m.v. echografie van het hart gecontroleerd worden of ze de afwijkingen hebben vooraleer een nestje te maken. Dit is om te voorkomen dat de ziekte zich verspreid binnen het ras en dat mensen een hond kopen die maar enkele jaren kan leven.

Boek vlot online

Een afspraak kan u gemakkelijk inboeken via onze online agenda
Maak een afspraak