Interne geneeskunde

Interne geneeskunde is een verzamelnaam van diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de inwendige organen, zoals de lever, de nieren, de darmen, de longen...

Daarbij werken verschillende orgaansystemen vaak in op elkaar. Dit maakt interne geneeskunde een overkoepelende dienst en vaak een puzzelwerk. Daarom is de opwerking erg specifiek en individueel per patiënt.

Er wordt gestart met een uitvoerig gesprek, waarbij de klachten van uw huisdier in kaart gebracht worden samen met de onderzoeken en behandelingen die eventueel reeds uitgevoerd werden. Dan volgt een grondig lichamelijk onderzoek. Op basis hiervan wordt met u besproken wat de beste aanvullende onderzoeken zijn om tot een gerichte diagnose en het meest geschikte therapieplan te komen.

Vaak hebben we voor de opwerking van een patiënt verdere onderzoeken nodig:

Bloedonderzoek

Aan de hand van een bloedonderzoek worden de verschillende orgaansystemen nagegaan, alsook kunnen gevolgen van bepaalde aandoeningen beoordeeld worden of kunnen er speciale testen uitgevoerd worden.

Een bloedonderzoek wordt vaak als eerste stap uitgevoerd wanneer uw dier klachten vertoont. Ook wordt het vaak voorgesteld vooraleer een dier onder anesthesie moet.

Bloeduitstrijkje van een hond met immuungemedieerde bloedarmoede

Urine onderzoek

Een urine onderzoek kan voorgesteld worden indien uw dier pijn ondervindt tijdens het urineren, veel drinkt, de urine een rare kleur heeft zoals bloed bij de urine of er op onderzoek andere indicaties zijn om de urine na te gaan.

Soms prikken we hiervoor urine rechtstreeks uit de blaas. Dit is een procedure die we dagelijks meerdere keren uitvoeren en wat betreft sensatie voor het dier gelijkaardig is aan een bloedprik. U hoeft geen schrik te hebben dat de blaas nadien nog zal lekken. In andere gevallen is opgevangen urine voldoende.

Wij kunnen in huis reeds een basis urine onderzoek uitvoeren. Het urine wordt afgedraaid en bekeken onder de microscoop op zoek naar kristallen, ontstekingscellen en zo meer. Ook wordt het concentrerend vermogen van de urine nagegaan en gekeken met een stick naar de zuurtegraad en of er suiker in de urine zit. Voor een kweek of speciale bepalingen wordt de urine verder opgestuurd naar het labo.

Struvietkristallen in de urine onder de microscoop

Bloeddrukmeting

Hypertensie (verhoogde bloeddruk) is een regelmatig voorkomende aandoening bij honden en vooral katten. Vaak merkt u weinig of geen klachten hiervan bij uw huisdier, maar het kan wel voor schade aan verschillende organen zoals hart, nieren en hersenen leiden. Acute blindheid kan zelfs een eerste teken zijn van hypertensie.

Een bloeddrukmeting is dan ook vaak onmisbaar geworden in de opwerking van een internistische of cardiologische patiënt. Ook wordt het bij dieren boven de leeftijd van 7 jaar als screening aanbevolen. Wij beschikken daarbij zowel over Doppler, oscillometrische en invasieve bloeddrukmeting. Meestal kiezen we routinematig voor een Doppler meting.

Voor een bloeddrukmeting is het belangrijk dat uw huisdier zo ontspannen mogelijk is, daarom dat we meestal uw huisdier eerst laten rondsnuffelen, of bij u op schoot laten zitten om de meting uit te voeren. In de meeste gevallen wordt dan rustig het dier benaderd en een bandje om de poot of staart van het dier gedaan. Vervolgens luisteren we met de koptelefoon tot we een herhaalbare en betrouwbare meting bekomen.

Indien uw dier werkelijk een te hoge bloeddruk heeft, worden de mogelijke oorzaken met u besproken. Gelukkig kunnen we de hypertensie bestrijden om verdere schade aan de organen te beperken.

Cytologisch onderzoek

Om een cytologisch onderzoek uit te kunnen voeren moeten eerst stalen bekomen worden. Bij een proces in de buik, gaan we specifiek echogeleid het proces gaan aanprikken. De celletjes die zich in de naald bevinden worden vervolgens uitgestreken op een draagglaasje en deze worden nadien gekleurd. Het prikken gebeurt slechts zelden onder verdoving aangezien de prik wat betreft sensatie gelijkaardig is aan een bloedprik. Een cytologisch onderzoek is belangrijk om een meer accurate diagnose te bekomen indien we een massa opmerken in de buik of de huid.

Ruggenmergpunctie (cerebrospinaal vocht punctie)

Een punctie van het ruggenmergvocht kan noodzakelijk zijn indien uw dier neurologische klachten vertoont als omvallen of wankel zijn, aanhoudende koorts heeft of op eieren loopt. Voor de punctie wordt het dier onder narcose gebracht en heel steriel gewerkt. Wij prikken het CSF vocht onder echobegeleiding. Zo vermijden we dat we de hersenstam raken. Het bekomen vocht wordt nadien opgestuurd voor verdere analyse of deels reeds in huis bekeken.

De patiënt kan direct na de procedure terug mee naar huis en ondervindt hiervan geen ongemak.

Beenmergpunctie

Het beenmerg is het zachte materiaal die centraal zit binnenin botten. Hier worden rode en witte bloedcellen, alsook bloedplaatjes aangemaakt. Bij een beenmergpunctie wordt het dier gesedeerd of onder narcose gebracht. Er wordt nadien lokaal verdoofd. Meestal wordt het opperarmbeen of dijbeen dan aangeprikt. Het bekomen materiaal wordt onmiddellijk verwerkt en in vele gevallen verder opgestuurd naar het labo. Zo kunnen bepaalde tumoren, infecties of immuun gemedieerde problemen nagegaan worden.

Uw huisdier kan na de procedure gelijk weer mee naar huis en ondervindt nadien geen ongemak van deze procedure.

Gewrichtspunctie

Een gewrichtspunctie kan aangewezen zijn bij manken en een lokaal of meerderen opgezette gewrichten, bij aanhoudende koorts of indien het dier op eieren loopt. Het dier wordt hiervoor onder narcose gebracht, waarna verschillende gewrichten geschoren en grondig ontsmet worden. Vervolgens vindt een steriele gewrichtspunctie plaats. Het bekomen materiaal wordt onmiddellijk verwerkt en in vele gevallen verder opgestuurd naar het labo. Uw huisdier kan na de procedure gelijk weer mee naar huis en ondervindt nadien geen ongemak van deze procedure.

 

Boek vlot online

Een afspraak kan u gemakkelijk inboeken via onze online agenda
Maak een afspraak